Vysvědčení

Přineslo vaše dítě špatné známky na pololetním vysvědčení? Není důvod panikařit. Výhružky ani tresty ve skutečnosti nic neřeší. Je dobré si o případných špatných známkách s vaším dítětem promluvit, ale netřeba z toho dělat katastrofální závěry. Koneckonců známky na vysvědčení by neměli být pro rodiče žádné překvapení, ti by totiž měli studijní výsledky svých dětí sledovat neustále a ne jen v pololetí a na konci roku. Aby se předešlo případným špatným známkám, je třeba pravidelně sledovat žákovskou knížku a chodit na třídní schůzky.

Ilustrační foto / www.123rfcom

Ilustrační foto / www.123rfcom

Je vhodné děti motivovat k dosažení dobrých výsledků drobnějšíma dárky, ale není vhodné jim slibovat drahé dary či dokonce peníze. Nicméně dle průzkumů agentury STEM/MARK takto činní 37 procent rodičů. Bohužel dle mnoha psychologů se nejedno dítě cítí přemotivováno a velmi špatně nese, když výsledky nejsou takové, jaké se od něho očekávají. Nezvládnutí těchto očekávání vede k neuváženým činům od přemíry alkoholu až bohužel k tragediím, jako se nedávno stalo v Jablonci nad Nisou, kde teprve 15-letý student prvního ročníku střední školy zvolil místo převzetí vysvědčení smrt oběšením.

Kde hledat pomoc

Pokud by si dítě nevědělo rady, či se cítilo nešťastné, může se obrátit o pomoc na Linku bezpečí na telefonní číslo 116 111, které funguje nepřetržitě a je bezplatné. Své trápení lze též napsat na e-mailové adresy poradny pomoc@linkabezpeci.cz nebo on-line chat: chat.linkabezpeci.cz.

Pro rodiče je zřízená Rodičovská linka na tel. čísle 840 111 234 (hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min včetně DPH), kam se lze dovolat každý pracovní den odpoledne: pondělí až čtvrtek mezi 13.–19. hodinou a v pátek mezi 9.–15.