Vyhodnocení letní sezony

Letošní letní sezona prokázala z pohledu cestovního pojištění opět několik stoupajících trendů z let minulých. Prvním z nich je meziročně neustále se zvyšující celkový počet škod – v letošním roce jich ERGO pojišťovna za období červen až srpen zaznamenala o celých 30 % více oproti loňskému roku. Druhým zajímavým trendem pak zůstává, že co do počtu škod i plnění vykazují největší nárůst škody z připojištění odpovědnosti a zavazadel.

Počet škod hlášených z připojištění zavazadel se během letní sezony 2018 navýšil o 59 %. Celkové plnění vyplacené z těchto škod pak o 38 %. Příčiny škod však zůstávají stejné, jak lze pozorovat již několik let, a dělí se téměř půl na půl na škody na zavazadlech způsobené přepravcem (typicky ulomené kolečko či madlo na kufru, poškozený skořepinový kufr apod.) a škody na zavazadlech způsobené jejich krádeží z auta. Ať již tedy klienti vyráží do zahraničí po vlastní ose, nebo naopak s kompletním servisem zajištěným cestovní kanceláří či agenturou, připojištění zavazadel by mělo tvořit nedílnou součást jejich pojistné ochrany do zahraničí.

Co se pojištění odpovědnosti týče, i zde narostl meziročně jak celkový počet škod (o 39 %) tak i celková výše plnění (o 38 %). Mezi nejčastěji hlášené případy patří škody způsobené na ubytovacím zařízení – ať již na hotelu, nebo v rámci soukromých poskytovatelů typu Airbnb. Klienti hlásí jak neúmyslné poškození vybavení ubytovacího zařízení (např. rozbitá lampička na nočním stolu, sprchová zástěna, TV či okno) tak i ztracené klíče od pokoje a podobné drobnější škody.

Ačkoliv objemem samozřejmě u cestovního pojištění zůstávají největší položkou vyplácené škody z léčebných výloh následkem nemocí nebo úrazů, je zajímavé, že oproti zimní sezoně tvoří úrazy necelou třetinu a nemoci a jiné zdravotní obtíže více jak dvě třetiny všech těchto hlášení (v zimní sezoně se obvykle tento poměr vyrovnává).

V letošním roce jsme také zaznamenali několik případů, které se mohou jevit jako kuriózní, avšak postihnout mohou takřka kohokoliv z nás. Pro příklad uvedeme třeba onemocnění neštovicemi, jehož ošetření stálo více než 20 tisíc korun, či alergická reakce na cizrnu, která se objevila poprvé v životě daného klienta a bez pojištění léčebných výloh by jej vyšla na 5 tisíc korun. Na téměř 8 tisíc korun pak vyšlo chirurgické odstranění znaménka po jeho natečení při zvýšeném slunění.Mezi zajímavé, avšak pro tento typ pojištění poměrně běžné úrazy patří různá pohmoždění z tobogánů, či drobná poranění, jako je pokousání, popálení apod. způsobená některým mořským živočichem, s typickými náklady na ambulantní ošetření mezi 3 až 10 tisíci korunami.

Tisícové náklady z vlastní kapsy by platili i majitelé mazlíčků, kteří s nimi cestují do zahraničí, pokud by pro ně nesjednali připojištění zvířete pro případ léčebných výloh a odpovědnosti. V této oblasti jsme hradili náklady na veterinární ošetření od drobných záležitostí typu zlomený drápek pojištěného zvířete až například po uštknutí pojištěného psa hadem.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *