Vaginální mapování: Léčí jizvy po porodu a přináší potěšení a hloubku do sexuálního života

Vaginální mapování je ve světě, ale i u nás v ČR čím dál rozšířenější technikou, která ženám pomáhá překonat sexuální problémy způsobené nepříjemným napětím v intimní oblasti, případně vaginálními jizvami. Nepříjemné pocity v oblasti vaginy jsou zpravidla spojeny s traumatizujícími zážitky, které žena prožila v minulosti. Pomocí metody vaginálního mapování dojde ke uvědomění intimní oblasti, žena nepříjemné vzpomínky pustí a nechá je odejít.

Pokud při milování cítíte bolest nebo nepříjemné napětí, je pro vás ideálním řešením právě vaginální mapování. Jedná se o jednu z metod Sexological Bodywork, která se zabývá sexuologickou prací s tělem.

„Tato metoda práce s tělem je vhodná pro všechny ženy, které chtějí řešit problémy způsobené fyzickými i psychickými zraněními spojenými s intimní oblastí a sexuálními prožitky. Dochází při ní doslova k citlivému přepisu nepříjemných pocitů na neutrální, až příjemné. Celý proces probíhá v celém těle. Doteky zvyšují citlivost na jemné podněty v intimní oblasti, nervové vzruchy putují tělem až do mozku, kde se vytváří nové neuronové spoje, a tak mohou ženy prožívat nové úlevné příjemné pocity,“ uvedl pro Familystar certifikovaný Sexological Bodyworker Martin Plas, CSB.

V čem spočívá vaginální mapování?

Vaginální mapování vychází z vědeckých poznatků o buněčné a tělesné paměti a teorie o receptivitě vaginy. Jeho součástí je masáž konkrétních bodů v oblasti vaginy s cílem navrátit citlivost a uvolnit psychosomatické napětí v intimní oblasti, poznat sebe sama i zlepšit komunikaci s partnerem.

Jak vaginální mapování probíhá a na co si dát pozor?

Z metody vaginálního mapování nemusíte mít vůbec strach. Na úvodních sezeních zpravidla nedochází k dotykům v intimní oblasti. Zkušený Sexological Bodyworker si nejdříve ověřuje vhodnost metody u konkrétní klientky a začíná spolupráci pomocí otázek, pohybových či dechových cvičení nebo mapováním těla. Pokud uvažujete o vaginálním mapování, doporučujeme vyhledat certifikovaného Bodyworkera. Pouze tak budete mít jistotu, že s vaším tělem pracuje člověk, který ví, jak má tato metoda léčby správně probíhat.

Pro koho je vaginální mapování vhodné?

Vaginální mapování je vhodné pro všechny ženy, které se chtějí zbavit napětí, nepříjemných pocitů a bolesti v intimní oblasti, navázat hlubší kontakt s vlastním tělem a vnést do svého sexuálního života potěšení. Metoda je také velmi vhodná pro ženy s jizvami po porodu nebo jiných chirurgických zákrocích,“ uvádí Martin Plas, CSB – certifikovaný Sexological Bodyworker.