Umístěte své dítě do soukromé školky

Kapacita školek v mnoha vesnicích i městech není dostačující, a proto se není čemu divit, že stále více rodičů řeší umístění dítěte do mateřské školky. V některých mateřinkách dítě, které je mladší než čtyři roky nepřijmou a dostanou se tam děti pouze předškolního věku. Jak ale řešit situaci, když potřebujete nastoupit do práce a všechna zařízení jsou plná? Alternativou může být soukromá školka.

Výhod je mnoho

Výhod, kvůli kterým umístit dítě do soukromého zařízení, je hned několik. Jednou z nich je maximální vstřícnost personálu i celého zařízení vůči potřebám a požadavkům rodičů. Právě toto ocení hlavně pracovně vytížení rodiče, kterým ubude stres související s časovým omezením přivádění a následného vyzvedávání dítěte ze školky. Další výhodou je menší kolektiv dětí na jednoho dospělého. Samozřejmostí tak je individuální přístup, jenž je u učitelů ve státním zařízení vzhledem ke kapacitě dětí ve třídě někdy horší. Plusem je rovněž domácí prostředí i nerozdělování do tříd podle věku dítěte. Starší se tak naučí pomáhat mladším a mladší přebírají dovednosti i potřebné informace od starších kamarádů. Do soukromé školky se vám podaří umístit i hyperaktivní dítě, které ve státní školce „trpí“ a mnohdy tam ani dlouho nevydrží. V neposlední řadě má tento typ školky i kvalitnější vybavení, a to díky lepšímu finančnímu zabezpečení.

soukroma_skolka_brno

Pokud se vám dítě nepodaří do státního zařízení umístit, je soukromá školka opravdu skvělou variantou. Stejně tak pro dítě, které potřebuje individuálnější péči. Nevýhodou ovšem pro mnoho rodin může být vyšší školné.

Soukromá školka Brno nabízí skvělou péči

Jestliže potřebujete umístit dítě do školky, je soukromá školka v Brně tím nejlepším řešením. Kids Garden je anglická mateřská škola s rozšířenou hudební výchovou, která nabízí svým „svěřencům“ celodenní výuku v anglickém jazyce. Školka je určena všem dětem se znalostí i bez znalosti angličtiny. Výuka vždy probíhá přirozeným způsobem, je založena na hře a důležitou součástí je hudba. Svěřte své děti do těch nejlepších rukou, soukromá školka v Brně se o ně postará!