Umístěte své dítě do soukromé školky

V mnoha vesnicích a městech není dostačující kapacita mateřských školek, proto umístit tam dítě je pro mnoho rodičů velký problém. Jak ale vyřešit situaci, když maminka musí nastoupit do práce a všechny zařízení v okolí bydliště jsou plné? Řešením může být soukromá školka.

Menší kapacita, individuálnější přístup

Soukromé školky mají řadu výhod. K hlavní patří maximální vstřícnost personálu i celého zařízení vůči potřebám rodičů. Tento fakt ocení hlavně velmi pracovně vytížení rodiče, kterým nevyhovuje časové omezení vyzvedávání a přivádění dětí. Další výhodou je i menší kolektiv dětí na jednu dospělou osobu, stejně jako individuální přístup. V státních školkách bývá často 28 dětí v jedné třídě, proto se jim učitelé nemohou tolik individuálně věnovat. Zde to ale neplatí. K dalšímu plusu patří rovněž domácí prostředí a také fakt, že se děti nedělí do tříd podle věku. Výhodné je to proto, že se starší děti naučí pomáhat mladším a mladší pak přebírají informace i dovednosti od těch starších. Do soukromé školky se vám podaří umístit i hyperaktivní dítě, které má ve státním zařízení problémy a mnohdy tam ani dlouho nevydrží.

soukroma_materska_skolka

Soukromá mateřská školka je opravdu dobrým řešením pokud se vám vaše dítě nepodaří umístit do té státní a i v případě, že chcete pro své dítě individuálnější přístup. Musíte ovšem počítat s tím, že zde zaplatíte vyšší školné, než v případě státního zařízení.

Soukromá školka i jesle v Praze 4

Ve větších městech je soukromých školek více a nejinak je tomu i v Praze. Jednou z možností je soukromá školka v Praze 4 v Průhonicích. Jedná se o anglickou školku na vysoké úrovni s cílem rozvíjet talent i nadání u malých dětí. Jejich cílem je navodit cizojazyčné prostředí, které budou děti vnímat jako své přirozené. Soukromá školka Průhonická labuť nabízí dětem individuální péči s rodilým mluvčím ve skupince maximálně 8 dětí. Výuka probíhá podle vzdělávacích celků a vždy formou hry. Ve školce jsou také zájmové kroužky, například vaření pro děti, plavání, keramika, výtvarný kroužek, nebo flétna pro děti.

V Průhonické labuti najdete pro své děti také jesle. Soukromé jesle v Praze 4 jsou pro děti od 12 měsíců věku a jejich cílem je navodit rodinné prostředí s důslednou pozorností a péčí. Jedné se o česko – anglické jesličky a jejich program se zaměřuje na dokonalé zvládnutí grafomotorických dovedností, na rozšíření slovní zásoby a celkový rozvoj tvořivosti dítěte. Děti jsou tak v pravidelném kontaktu s anglickým rodilým mluvčím.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *