Top 3 věci, které byste měli hledat v Děti zdatnost

Zatímco přístupy se mohou lišit, dobří trenéři v oblasti mládeže se snaží dosáhnout podobných cílů. Tréneri se snaží pomáhat dětem rozvíjet sebekontrolu, vedoucí schopnosti, smysl pro týmovou práci a důvěru. Stanovení těchto atributů během formujících let vytváří základ, který bude trvale ovlivňovat život dětí.

Vliv mladého fitness trenéra na dítě může mít zásadní vliv. Negativní zkušenosti s náročným trenérem mohou povzbudit pochybnosti, nízké sebevědomí a emoční zoufalství, které způsobují, že děti mají zájem o fitness. Pokud je však vztah podporující a povzbuzující, vytváří se silná vazba a děti rozvíjejí zdravé a pozitivní spojení s fitness a cvičením a vytvářejí vzpomínky, které vydrží celý život.

Existuje mnoho inspirativních vůdců. Zde jsou tři vlastnosti, které hledáme v trenérském trenérství pro mládež. Říkáme jim The 3 P’s: Positivity, Patience & Passion.

Dobré vitamíny jsou také důležité, takže následujte tento odkaz a najděte je.

Pozitivita

Postoj trenéra nastavuje tón a pozitivní komunikace vytvoří prostředí, v němž se děti budou cítit v bezpečí a povzbuzeni, což nakonec buduje důvěru. Když vznikne důvěra, jsou trenéři schopni efektivněji nabídnout podporu, když se děti ocitnou vítězstvím, ale také při porážce. Je důležité, aby se děti naučily ztrácet se pokorou, ale také vyhrají s půvabem. Jazyk – jak mluvená slova, tak i řeč těla – výrazně přispívá k vytváření silného vztahu mezi trenérem a dítětem. Pozitivní posílení při poskytování zpětné vazby je nesmírně důležité a povzbudí úspěch dítěte.

Trpělivost

Vskutku ctnost! Zvláště při práci s dětmi, protože věci často nejdou podle plánu. Když dospělí mají špatný den, obvykle se můžeme podívat na tuto třídu cvičení, poslouchat instruktora a vypustit trochu páry. Není to tak snadné pro mladé lidi. Děti nemají vždy tuto schopnost a jejich emocionální stav může někdy vést. Dobrý trenér je citlivý na potřeby jednotlivců a potřebuje čas, aby si uvědomil, že každé dítě je motivováno různými věcmi. Dobrý trenér chápe, že každé dítě opravdu chce dělat to nejlepší a že vývoj dítěte není lineární, ale větrná cesta, která musí být přizpůsobena jedinečné citlivosti dítěte.

Vášeň

Bavit se je nakažlivá! Pokud se trenér těší z činnosti, je pravděpodobné, že děti, s nimiž pracují, se také baví. Být vášnivý tím, co učíte a přinášíte vzrušení do každého zasedání, jsou způsoby, jak udržet děti v zaměstnání. Pokud existuje vášeň z

Dobré koučovací dovednosti by se měly vždy vyvíjet. Existují úžasné organizace, jako například Pozitivní koučovací aliance (PCA), které pomáhají těm, kteří se zabývají sporty a rekreacemi mládeže a středních škol, vytvářet pozitivní kulturu pro sportovní mládí. Poskytují nástroje pro trenéry, jiné vedoucí školy a rodiče. To pomáhá tak, aby kultura vytvořená v rámci komunity byla společným úsilím. Dobří trenéři se vyvíjejí. Neustále se snaží zlepšit své dovednosti, které povzbuzují děti k tomu, aby měli zdravé a šťastné zkušenosti s fitness a sporty. To pomáhá vytvářet základy pro celoživotní pozitivní spojení se zdravými aktivitami.

Tréneri jsou vlivní a mají příležitost vytvářet podporující a úctyhodné prostředí, v němž se děti mohou naučit a vyvíjet při zábavě.