Rušivý element?

Hyperaktivní dítě v rodině, mateřské školce nebo v jiném prostředí způsobuje hodně problémů. Je neposedné, živé, temperamentní, neposlouchá podle představ dospělých. Ve svém okolí je rušivým elementem a jeho blízcí se za něj stydí.

Nevědí si poradit s jeho aktivitou, pohybovým nepokojem, přelétavou pozorností. Neustále hledá nové podněty. Odborní vyšetření – psychologické, psychiatrické nebo neurologické – často potvrdí důvod takového chování. Jde o drobné poškození centrální nervové soustavy, známé jako lehká mozková dysfunkce (LMD), nebo deficit pozornosti a hyperaktivita (AD HD), které mohli vzniknout během těhotenství, porodu nebo při nějaké nemoci a přetrvává během celého života dítěte. Tohle zjištění nemusí rodiče vyděsit, protože tyhle dětí je v současnosti hodně a jejich stav se věkem upravuje. {module Sklik 600×190}

Tyhle děti potřebují ve výchově a vzdělávání osobitní přístup. Dítě nesmíme trestat, protože za svoje nepřiměřené chování nemůže. Provázejícím úkazem dětí s AD HD jsou problémy s řečí. V první ročníku základní školy třeba pozorně sledovat začlenění a úspěšnost v učení, především v čtení a psaní, protože se může přidružit (ale nemusí!) specifická porucha učení – dyslexie a dysgrafie.

Několik tipů pro rodiče:

          Dítě musí přesně vědět, co smí a co ne. Dodržovat pravidla je velmi náročné a proto první zásada zní: každý, i ten nejmenší úspěch pochválit, společně ho přehodnotit, případně dítě odměnit.

          Neklást úkoly, které dítě nemůže splnit.

          Naše nervozita se přenáší na dítě, proto třeba být tolerantní a pokojný. Respektujte jeho pohybový nepokoj a zvolte jednoduchou procházku místo sezení u televize.

          Vymýšlejte hry, které pomůžou dítěti se soustředit, ale musí být krátkodobé.

          Podporovat jakoukoliv sportovní aktivitu, společně překonat chvilkový nezájem, protože dítě má snahu neustále měnit svoje zájmy. Doporučuje se plavání.

          Respektujte jeho výkyvy ve výkonech. Jeden den se mu daří výborně, jiný den mnohem hůře.

          Respektujte jeho změny nálad.

          Nepřipouštějte mu pocit méněcennosti, protože časté neúspěchy můžou k tomu směrovat.