Při psychických obtížích pomůže online poradna

Dopadla na vás tíha sociální izolace během mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem? Nebo máte pocity bezmoci a deprese, které pramení ze současné situace? Máte obavy z budoucnosti spojené se ztrátou zaměstnání nebo partnera? Veškeré tíživé situace, panické a úzkostné stavy, ale také jiné druhy psychických obtíží lze řešit úspěšně nejen osobními setkáními s terapeutem, ale také na dálku, formou online sezení. Navíc dle relevantních výzkumů velmi efektivně a úspěšně.

Dříve než bude pozdě

Pozorujete na sobě psychické obtíže, ale z nějakého důvodu, který může pramenit z pandemických opatření nebo vzhledem k fobiím, se obáváte konzultovat svůj stav s psychoterapeutem na osobním setkání? Velmi efektivní, a často dokonce ještě úspěšnější léčba, může probíhat na dálku. Online psychoterapie je zcela srovnatelná, u úzkostných poruch vykazuje ještě vyšší míru úspěšnosti než při standardních sezeních. Je také dobré začít s terapií hned při prvních symptomech potíží, léčba se tak zkrátí na minimum a obtíže odezní rychleji.

Přes whatsapp nebo skype

Jak takové online sezení probíhá? Před začátkem samotné léčebné terapie na dálku se s vámi spojí terapeut telefonicky a dohodne, jakým způsobem a přes jakou online platformu bude setkání probíhat. Sezení probíhá přes známé aplikace messenger, whatsapp nebo skype skrze videohovor, je tedy zachován oční kontakt, gestikulace i nonverbální projevy. Lze tak úspěšně komunikovat, ale také nacvičovat dechová cvičení, metody svalové strategie nebo relaxace, které jsou pro zdárnou léčbu velmi významné.

Rychlejší navázání kontaktu a uvolnění

Přínosem online terapie je možnost léčby na dálku v případech, kdy není možné osobní setkání. Jedná se o klienty s fobiemi, kteří nejsou schopni opustit domov nebo trpí při cestování hromadnou dopravou. Také jsou taková sezení vhodná pro lidi, kteří se z důvodů velké dálky nemohou setkávat na pravidelné bázi. Kromě těchto případů je online psychoterapie vysvobozením pro všechny, kterým je nařízená karanténa, nebo jsou jiným způsobem upoutáni v domácím prostředí.