Poradíme jak udržet dítě na nočníku

Docela náročným úkolem pro rodiče je u jejich dítka  přechod plenek na nočník. Některé děti velmi zatvrzele odmítají nočník používat. Udržet totiž dítě na nočníku je někdy nadlidský výkon.  Koupit jednorázové pleny je jednoduché. Rodiče tak v podstatě nic nenutí a nechávají rozhodnout na dítěti, až si samo řekne. To je samozřejmě mylný názor. Chybou rodičů je si myslet, že dítě má na celou řadu dovedností ještě čas a až příliš pomáhají, nenaučí  a neříkají, co by již jejich dítě mohlo vzhledem k jejich věku se naučit. Ve druhém až třetím roce se začíná rodičům zdát, že je nejvyšší čas je učit a začnou mít zcela vyšší a jiné nároky.

Dítě tak postupně zjišťuje, že to, co dobře dosud fungovalo zajetým způsobem, je najednou jinak. Začne se bránit těmto změnám, rodiče se na něj zlobí a připadá jim, že je dítě neposlušné a nespolupracuje. To platí o spoustě věcí a hlavně o správném načasování, jak dítě naučit na nočník.  Praní plen bylo v dřívějších dobách tak úmorné, že naše babičky s vysazováním na nočník začaly již velmi brzy a tak jejich dítko bylo již v jednom roce bez plen. Je to dnes opravdu dobou, kdy, jak již bylo uvedeno, je daleko snadnější koupit jednorázové plenky. Každé dítě je individualita sama o sobě a některé dítě se naučí tomuto umění dříve, jiné později. Dítě k vědomému vyprazdňování musí dozrát samo, proto předčasné vysazování dítěte na nočník nemá své opodstatnění.

 

 Vždy je zapotřebí mít s dítětem trpělivost a za každý zdařilý pokud jej pochválit.  Dítě tak časem pochopí, co se vlastně po něm žádá a co je hlavní, k čemu slouží onen podivný předmět. Většinou už v průběhu druhého roku je dítě schopno nočník používat. V samém začátku, kdy rodiče učí dítě se seznámit s nočníkem, je dobré trpělivě aspoň dva týdny opakovaně vysvětlovat, k čemu ta nádoba slouží.  Pokud po dvou týdnech dítě nechápe, co po něm chcete, není dostatečně vyspělé a pokus opakujte po čtyřech týdnech znovu. Nejdříve je zapotřebí dítě s nočníkem seznámit, promlouvat k němu klidným hlasem a vysvětlit, k čemu vlastně nádoba slouží. Ukázat samozřejmě, jak se na nádobu sedá. Některé dítě si sedne bez problému, jiné pláče a utíká pryč. V tomto případě nenutit a zkoušet znovu třeba za dva dny, až se přestane vzpírat.

nocnik

K učení je nutné si vybrat dobu, kdy má rodič dostatek času, nikdy ne ve spěchu. Dítěti oblečte kalhotky bez plen nebo odvykací plenkové kalhotky, které nepropustí moč nebo stolici, ale je mokré. Ideálním obdobím jsou letní měsíce. Nočník je třeba mít stále po ruce a dítě na něj posadit vždy po jídle nebo podle vašeho odhadu. Nechávejte jej na nočníku maximálně 5 minut. Je-li úspěšné, pochvalte jej a všechny úkony, které s tím souvisí, vysvětlujte s klidným hlasem. Pokud dítě uteče a vykoná potřebu někde v pokoji, nekárejte jej, vysvětlete, že se to nedělá, vše ukliďte s dítětem a očistěte. Když se dítě obejde během dne bez plen, nedávejte mu jej během odpoledního spánku a hned po probuzení jej posaďte na nočník. Pokud si nejste jisti, že se dítě na procházce bez plen obejde, klidně mu ji dejte. Jsou děti, které se plenám odvyknou velmi rychle.