Nejčastější chyby při výchově dětí

Výchova, kterou znali naši rodiče, je už dávno pryč. Tělesné tresty se v dnešní době nenosí. Avšak současní rodiče volí velmi uvolněnou výchovu, což pro děti není také úplně správné. Maminky i tatínkové volí jemný přístup a uchylují se k metodám, které jsou sice něžnější než výprask, ale nejsou zase tak pohodové, jak se na první pohled zdá. A dokonce nejsou ani moc užitečné.

Pro efektivní a hlavně zdravou výchovu by rodiče měli nejdříve pochopit kořeny špatného chování dětí. Například když se předvádí, tak to znamená, že nemají pod kontrolou své emoce. Nemohou se chovat jinak, jejich mozek ještě neumí slovy vyjádřit co se děje. Rodiče by měli mít na děti očekávání, ale neměli by s ním manipulovat ani ho přinutit k poslušnosti. Jak tedy dítě správně vychovávat?

Pozor na tresty

Podle psychologů by se s tresty mělo zacházet opatrně. Přehnané trestání může deformovat chování dítěte. Trest má vždy odpovídat míře provinění dítěte.

deti

Nenabízejte odměny za dobré chování

Odměny mají podobné stinné stránky jako tresty. Pokud rodiče říkají: „Když uděláš, co chci a říkám ti, pak dostaneš odměnu. Pokud to neuděláš, pak nedostaneš nic“. Právě toto podkopává důvěru dítěte a pak se cítí nejisté. Jestliže dítě navíc dostane málo odměn, může získat pocit nedostatečnosti a může si začít připadat, že je špatné.

Omlouvejte se a učte dítě se omlouvat

Je velmi důležité, aby dítě slyšelo a umělo i říct: „Je mi to líto“. Tím se učí, že neseme za své chování odpovědnost. Není nic špatného na tom, že se něco nepovede, ale je třeba to přiznat a omluvit se. Není ovšem omluva jako omluva. Omluva musí být upřímná a jít od srdce. Lítost bychom měli i cítit, ne jen o ni mluvit.

Nastavte jasné hranice

Je jasné, že žádný rodič nechce své dítě nijak fyzicky trestat. Ale tím, že jim nenastavíte jasná pravidla a hranice, jim také žádnou laskavost neuděláte. Naopak. Dětem se nežije dobře ve světě, kde není žádný řád, rutina a hranice. Mají pak pocit, že se v tom velkém prostoru, kterým jsou obklopeni, mohou ztratit. Nedostatek pravidel brání v jejich rozvoji. Být hlučný a zkoušet hranice jsou přirozené a dokonce i zdravé a normální způsoby, jak rodiče testovat a také objevovat svět. Děti však potřebují pravidla, která určují přijatelné chování. A ta mohou být velmi jednoduchá. Například nekousat a nebít děti kolem sebe a ani dospělé. Jen tam děti získají pocit bezpečí a naučí je být rozumnými.