Kam na střední školu?

Už nyní jsou otevřené přijímací řízení na mnoha středních školách. Na většinu škol lze posílat přihlášky do poloviny března, na některé soukromé až do začátku letních prázdnin. Dnes jsou nejčastější dva typy přihlášek, a to buď pomocí zkoušky nebo přijímacího řízení. Někde stačí pouze ústní pohovor, jinde již vyžadují bezvadný prospěch a existují také školy, kde budoucí student musí absolvovat regulérní přijímací řízení. To se ale týká většinou jen elitních gymnázií.

Ilustrační foto / Petr1888

Ilustrační foto / Petr1888

Jak správně vybrat školu?

Jestliže vaše dítě má bližší vztah k řemeslu či technickému oboru, již v 15 letech je na čase uvažovat o učilišti či průmyslovce. Není vhodné dítě nutit na školu s humanitním zaměřením jenom proto, že jí máte také. Pokud se učí dobře a zatím není nijak vyhraněn, lze uvažovat o gymnáziu, protože to mu dodá dostatek času, aby našel sám sebe a uvědomil si, jaké následující vysokoškolské studium ho bude zajímat. Je obecně známé, že nezaměstnanost absolventů gymnázií či průmyslovek je nízká. Horší je to již s uplatněním absolventů učilišť, ne proto že by o ně nebyl zájem, ale protože kvalita výuky na učilištích je značně různorodá.

Je vhodné sledovat také studijní obor, protože zatímco absolventi elektrotechnických či strojírenských oborů nemají problém nalézt uplatnění,lidé třeba z lesnictví či potravinářství hledají velmi těžko své uplatnění na trhu.

Čeho se vyvarovat?

Přijímá škola ke studiu téměř každého, aniž by se zajímala o jeho motivaci či předchozí školní výsledky? Pak stojí za zvážení, proč tomu tak je! Nejspíše má nedostatek počtu uchazečů či špatnou pověst. Není od věci si o škole zjistit maximum informací, než tam pošlete přihlášku a také využijte den otevřených dveří.