Jak postupovat v případě nepřiznání invalidního důchodu

Jste v invalidním důchodě, nebo o něj budete žádat a chcete vědět o těchto tématech více? Právě vám je určen dnešní článek. Ožehavé téma invalidních důchodu je mnohdy opomíjeno, přičemž neznalost některých faktů může způsobit nemalé problémy. Zaměříme se dnes konkrétně na rady, jak postupovat v případě že vám i invalidní důchod nebyl přiznán, nebo byl z jakéhokoliv důvodu snížen.

jak se vypočítává výše invalidního důchodu?

Kolik vám bude invalidní důchod vyměřen záleží na několika faktorech. Je jím stupeň invalidity – první, druhý a třetí. Stupeň invalidity je přisuzován lékařem OSSZ a jeho stupeň je poplatný míře ztráty pracovní schopnosti. Dále výše invalidního důchodu závisí na délce pojištění a výdělcích v produktivním životě.

Proč nemusím invalidní důchod získat?

Možná nám dáte za pravdu, ale ani při zdravotních problémech nemusí být vždy invalidní důchod přiznán.  Důvody mohou být hned dva:
•    Nedostatečná doba pojištění
•    Nepřiznání invalidity lékařem příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení
V případě, že vám byla žádost zamítnuta z důvodu nesplnění předepsané doby pojištění, je zde možnost účasti na dobrovolném důchodovém pojištění . Po uplynutí předepsané doby se pak opět podat žádost o invalidní důchod.
Zdravotní stav a případné schválení či zamítnutí invalidního důchodu závisí na posudku příslušného lékaře OSSZ. Přezkoumání zdravotního stavu bývá v rámci pravidelných kontrol, nebo také na základě vlastní žádosti. Většinou je tomu tak při pocitu zhoršení zdravotního stavu.  Pokud se tato skutečnost ukáže jako pravdivá, je většinou přiznána invalidita vyššího stupně.

 

Invalidni duchod

Co dělat, když mi není invalidní důchod přiznán nebo mi je snížen stupeň invalidního důchodu?

Pokud je vám lékařem stupeň invalidity snížen, nebo dokonce zamítnut, je možné podat odvolání proti zápornému rozhodnutí o invalidním důchodě OSSZ. Odvolání je nutno podat v zákonné 30 denní lhůtě. Vždy je nutné uvést písemné důvody, proč závěry lékaře nejsou správné a vždy je příhodné dané skutečnosti doložit. Vaše žádost je pak přezkoumána zdravotními lékaři, kteří mají vyřizování těchto námitek v kompetenci.

Co dělat pokud neuspěji v odvolacím řízení?

V případě neúspěchu v odvolacím řízení je možné podat správní žalobu ke Krajskému soudu. Tuto žalobu je nutno podat do 60 dnů po obdržení rozhodnutí OSSZ. Opět je nutno uvést velmi podrobně proč se domníváme, že nebylo rozhodnuto správně.
Doufáme, že se s podobnými problémy nesetkáte, pokud se tomu ale tak stane, vždy je dobré vědět jak postupovat.  Inspiraci pro náš článek jsme čerpali na webu duchod.cz