Dítě a počítač

Na otázku, kdy se má dítě „sblížit“ s počítačem, jsou různorodé názory. Jednotní nejsou ani odborníci ani rodiče. Jisté však je, že naši nejmenší vyrůstají v prostředí, kterého neoddělitelnou součástí je počítač. Každé dítě je vnímavé, chce poznávat a získávat zkušenosti. Asi nejhorší cestou je snaha izolovat ho od „počítačového dění“. Nejdůležitější je pochopit roli rodiče a vyžadovat od sebe i dítěte především zodpovědnost.

Rodič musí být od začátku zodpovědní, musí trvat na stanovených pravidlech, které si s dítětem stanoví. Rodič je tan, kdo určí, kolik času, kdy a s jakou náplní bude dítě trávit čas u počítače. Potom je subjektivní otázkou, v jakém věku se počítač stane samozřejmou součástí života vašeho dítěte. Pozor však na to, abyste to se svojí úzkostlivostí a oddalováním nepřehnali. Může se totiž stát, že kamarádi, spolužáci nebo starší sourozenci vašeho dítěte to vyřeší za vás. Jednoducho ho seznámí se „střílečkami“ a jinými adrenalinovými počítačovými hrami bez vás.{module Sklik 600×190}

A právě to jste nechtěli. Pokud budete dodržovat pravidla, nemusíte se obávat, že se dítě stane závislé od počítače. Jste to právě vy, kdo se musí pravidelně zajímat, co dítě na počítači dělá. Najděte si čas a spolu s ním vyhledávejte vhodné programy, mluvte s ním o tom, co ho baví, po čem touží.

Podporujte spíše takové programy, které podmiňují jeho tvořivost, myšlení, kombinování. Buďte při tom, když ho něco motivuje. Pokud si chce zahrát hry, nebraňte mu, ale přesně vymezte čas a zajímejte se, jaký hry ho lákají. Zjistěte, co ho ke hře motivuje. Může to být úsilí získat co nejvíce bodů, přehoupnout se do dalšího levelu, dokázat kamarádovi, že i on to umí.

Vážným krokem k zodpovědnému užívání počítače je přesná dohoda mezi rodičem a dítětem a její dodržování. Začátky budování vztahu dítěte k počítači jsou v rukou rodiče.