Dětská znaková řeč

Před tím, než dítě ovládne umění řeči, má velké potíže se sdělením svých potřeb. Můžete z toho být frustrovaní oba dva. Existuje ale řešení. Dětská znaková řeč se stává čím dál tím populárnější jako pomůcka pro porozumění potřebám malého dítěte.Děti se mohou naučit znakové řeči v jakémkoliv věku, ale opravdu začnou znaky vnímat přibližně v šesti měsících a mohou je začít používat od sedmi až osmi měsíců. Jak může mnoho rodičů dosvědčit, děti v tomto věku toho pochopí o hodně více, než jsou schopni se sami dorozumět prostřednictvím řeči.

Ilustrační foto / www.123rf.com

Ilustrační foto / www.123rf.com

Někteří rodiče se ale obávají, že když bude dítě používat znakovou řeč, zbrzdí se vývoj jejich pozdější řeči. Výzkum však ukazuje, že děti, které se v útlém dětství naučí znakové řeči, pak dál rozvíjejí vynikající jazykové dovednosti. V některých případech se mohou naučit mluvit dříve a často mají zvýšenou schopnost naučit se druhý jazyk.

Existují i další výhody dětské znakové řeči. Studie ukazují, že se u těchto dětí často vyvíjí vyšší než průměrné IQ. Hlavní výhodou pro rodiče však je, že mohou snadno rozpoznat potřeby dítěte, což jim pak umožní na ně reagovat a zmírní se frustrace, které by mohly vést k záchvatem vzteku. Jakmile se tento druh komunikace utvoří, mnoho rodičů pocítí ke svému dítěti hlubší pouto.

Existují různé metody, kterými můžete dítě znakům naučit. Nepotřebujete žádné předchozí znalosti, takže učení se stane součástí zábavy! Je důležité nezapomenout říci slovo při jakémkoliv znaku a ukázat znak důsledně a to jak doma, tak mimo domov. Také se snažte s používanými znaky seznámit každého, kdo se o dítě stará.

Někteří lidé rádi vymýšlejí své vlastní znaky, zatímco jiní dávají přednost všeobecně používaným znakům založeným na formální znakové řeči. Výhodou používání těchto znaků je, že jsou uznávány širokou skupinou lidí. Existuje mnoho knih, DVD a kartiček, které vycházejí z formálních znaků, což činí učení této nové dovednosti jednoduché a příjemné.

Vezmeme-li v úvahu výhody, které tento jednoduchý způsob komunikace může přinést, není divu, že stále více rodičů používá dětskou znakovou řeč a tím snadno nahlíží do mysli svých miminek!