Byli jste na zápisu do mateřské školky?

Vaše dítě se určitě velice těšilo, vždyť školka je něco nového. Znamená pro něj poznávání, objevování, ale i osamostatňování se a část dne bez maminky či tatínka. To však při zápisu netušilo a vám to možná způsobuje vrásky na čele. Sobě, ale především svému dítěti, můžete tuto novou situaci ulehčit, pokud se na ni společně připravíte. Jde o velký zlom v jeho dosavadním životě, především po psychické stránce, proto mu věnujte velkou pozornost.

Trénujte kontakt s ostatními dětmi

Začněte tím, že mu umožníte intenzivnější kontakt s vrstevníky-na dětském hřišti, při procházce, v mateřském centru. Naučí se vycházet s jinými dětmi, naučí se společně hrát, no především pochopí, že společná hračka nepatří jen jemu, ale všem a někdy se o ni musí podělit či si na ni chvíli počkat. Další „nástrahou“ může být skutečnost, že ve školce bude bez vás. Trénujte proto odloučení, ale tak, aby dítě mělo jistotu, že se vždy vrátíte.

Důležitá je důvěra

Ve školce se pak může spolehnout na váš slib, že v domluveném čase přijdete a začne novému prostředí více důvěřovat. Když se bude blížit čas nástupu, seznamte dítě se školkou, s jejím režimem, s prostory (herna, jídelna, ložnice, hřiště nebo zahrada), kde bude vaše dítě trávit hodně času. Nikdy se nesnižte k tomu, že budete dítěti pobytem ve školce vyhrožovat, když vás neposlouchá!

zapis_do_materske_skoly

Samostatnost

Naopak, mluvte o školce jako o něčem novém a hezkém. Klaďte důraz na to, že dítě novou situaci určitě zvládne, vždyť je „už velké“. Jistotu a pocit bezpečí dítěte ve školce znásobíte i tím, že ho podpoříte v upevňování si základních návyků – oblékání, obouvání, umývaní rukou, starostlivost o svoje osobní věci a podobně.

Pokud to dítěti nejde, zdokonalujte se a přecvičujte v domácím prostředí. Buďte přitom trpěliví. To, že se vaše dítě bude umět obléct a obout, posilní nejen jeho sebevědomí a upevní mu pozici v kolektivu, ale pomůže i vám.